Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Έγκριση ταμειακού απολογισμού μηνός Αυγούστου 2023

2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2023

3. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για αποζημίωση υπαλλήλου αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης

6. Αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.4/2023)

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (9η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου

4. Δικηγόρους του Δήμου

5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένης επισκευής του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x