Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ,ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ». Α.Μ.: 19/2023

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού  για το στολισμό της πόλης – τοποθέτηση ,αποξήλωση του υφιστάμενου» Α.Μ.: 19/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, του Δήμου Ηλιούπολης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 37.099,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο […]