«Βιωματική Ψυχοεκπαιδευτική Δράση – Δημιουργώντας έναν κόσμο συμπερίληψης», που απευθύνεται σε φροντιστές ασθενών, ασθενείς και παιδιά ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Η δράση επιχορηγήθηκε και τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ, έτους 2023. Πρόκειται για μία σύμπραξη της Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και της Ondine – Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, έπειτα από τις δύο προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες μας, που απευθύνονταν σε άτομα και φροντιστές ατόμων με ΠΣ. […]