Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Συζήτηση και προτάσεις για τη λήψη μέτρων για αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, στην συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Παύλου Πεντάρη

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του 20ου Δημοτικού σχολείου

3. Λήψη απόφασης για την αποτίμηση σε χρήμα των Μ.Α.Π. που δεν χορηγήθηκαν στους δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2019, 2020, 2021.

4. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2024

5. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, έτους 2024

6. Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2024.

7. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2024.

8. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων, έτους 2024

9. Καθορισμός Τελών εμποροπανηγύρεων, έτους 2024

10. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης, έτους 2024

11. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (11η ) οικονομικού έτους 2023

12. Διαγραφές ΚΟΚ

13. Διαγραφές, από βεβαιωτικούς καταλόγους

14. Διαγραφές παραστατικών

15. Διαγραφή ή μη, από βεβαιωτικούς καταλόγους

16. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

17. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2018

18. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2019

19. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2021

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023

21. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023

22. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

23. Εξέταση αιτήματος παράτασης ή μη, συμβατικού χρόνου παράδοσης σχετικά με «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

24. Έγκριση ή απόρριψη παράτασης διάρκειας ισχύουσας σύμβασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στην εταιρεία «SMART POSTER A.E.»

25. Επιβολή ή μη, προστίμου, για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες επί της λεωφ. Βουλιαγμένης 389

26. Ενεργοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης συμβάσεων καυσίμων και λιπαντικών

27. Έγκριση αιτημάτων επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

28. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.18/2023)

29. Έγκριση οριστικής παραλαβής της «Ετήσιας παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου»

30. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «Που αφορά την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία στον Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ.16/2023)

31. Παράταση προθεσμίας παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια για Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ.63/2021)

32. Χωροθέτηση οικίσκων (κιόσκια) ανακύκλωσης

33. Συνοπτική ανακεφαλαιωτική έκθεση (Άρθρο 136 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) και εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης (Άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) για το έργο “Προσαρμογή λειτουργούντων Παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017” (Α.Μ. 28/2022)

34. 1ος Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.18/2022)

35. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ “,(Α.Μ.: 08/2021)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

  • Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:

1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου

2. Διευθυντές του Δήμου

3. Δικηγόροι

4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

 

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Χωματά – Αποστολοπούλου Αικατερίνη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x