Τεχνική Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Έργα
Τεχνικής Υπηρεσίας

Παρά τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα και τη μειωμένη χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, προχωρούμε στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της πόλης μας με ορίζοντα οκταετίας, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα και μικρά έργα και παρεμβάσεις, που απαντούν θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της πόλης, βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα ζωής, και δημιουργούν μία νέα ξεχωριστή ταυτότητα για την Ηλιούπολη.

 

Με αξιοποίηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο των διαθέσιμων πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, αλλά και κοινοτικών πόρων, έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη πληθώρα έργων και δράσεων, για συντήρηση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών της πόλης, για αναζωογόνηση και ανάπλαση των πλατειών και των πάρκων, ώστε να είναι πιο επισκέψιμα, ασφαλή και λειτουργικά για τους πολίτες, για βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας, αλλά και για αισθητική αναβάθμιση σε κεντρικά σημεία της πόλης. Παράλληλα προωθούνται σημαντικά έργα πνοής, που θα αφήσουν το ιστορικό τους αποτύπωμα στην Ηλιούπολη του σήμερα και του αύριο.