Καταστήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δήμος Ηλιούπολης

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, κατά τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του πολίτη ο Δήμος Ηλιούπολης δίνει οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις απαραίτητες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, μαζικής εστίασης και παροχής υπηρεσιών). Οι οδηγίες έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον πολίτη κατά την διαδικασία αδειοδότησης του καταστήματός του και έχουν βασιστεί στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κ.Υ.Ε. Αρθρ. 80 ν.3463/2006 (Μαζικής εστίασης, Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών, Κομμωτήρια, Γραφεία Τελετών, Κουρεία, Καταστήματα περιποίησης χεριών-ποδιών, Tattoo) καθώς και ΘΕΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ( Ν. 4442/7-12- 2016 ΦΕΚ Α 230 & KYA 16228/18-5- 2017 ΦΕΚ 1723 Β ).

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:

  • Κέντρα διασκέδασης, αδειοδοτούνται με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ/Α/2.1/31600/9-12-2013(ΦΕΚ 3106 Β).
  • Αμιγώς Διαδικτύου, αδειοδοτούνται με την ΚΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/2003 (ΦΕΚ 1827 Β).
  • Παιδότοποι κλειστών χώρων, αδειοδοτούνται με την ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ 1364 B) & άρθρ.80, παρ. 3 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) .
  • Καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, αδειοδοτούνται με την Υ.Δ. Υ1γ/ΓΠ36831/16-12-2014 (ΦΕΚ 3373 Β) .
  • Ψυχαγωγικά παιγνιόχαρτα, αδειοδοτούνται με την ΚΥΑ 1125278/1435/Τα & ΕΦ/1997 (ΦΕΚ 1103 Β).

Αιτήσεις και Οδηγίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα
Τ. +30 2131617715-7

Η’ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EΛΛΗΝΙΚΟΥ
Πρώην Αμερικ. Βάση Ελληνικού
Τ. +30 2109607962-5
Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 60, Ηλιούπολη
Τ. +30 2109769856
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 57, Αθήνα
Τ. +30 2105205036

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2109970 049 – 2109970 050 – 2109970 173