ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης, σχετικά με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

1) Τελικός Πίνακας Κατάταξης 2) Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων σχετικά με την υπ. Αρ. οικ. 19026/12-7-2022 (ΣΟΧ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων σχετικά με την  υπ. Αρ. οικ.19026/ 12-7-2022 : 1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηλιούπολης και συγκεκριμένα,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ: Τον υποψήφιο/α δικηγόρο, συνολικά ένα (1) άτομο, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» “Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2022”

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» της Πράξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟ2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

Ενημερώνουμε τους Επιτυχόντες στον Δήμο Ηλιούπολης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης βάσει της Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 33864/01-12-2

Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση στο Αίθουσα Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.ΣΟΧ1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Για να δείτε τον πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ “, πατήστε εδώ.   Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Αρ.Πρωτ. 4588/18-02-2022), του πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2/2021

Πίνακες κατάταξης, απορριφθέντων και προσληφθέντων της με αριθ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής. Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ». Για περισσότερα,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »