ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» “Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2022”

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» της Πράξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Έχοντας υπόψη                   Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως ισχύει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟ2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

Ενημερώνουμε τους Επιτυχόντες στον Δήμο Ηλιούπολης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης βάσει της Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 33864/01-12-2

Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση στο Αίθουσα Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.ΣΟΧ1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Για να δείτε τον πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ “, πατήστε εδώ.   Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Αρ.Πρωτ. 4588/18-02-2022), του πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2/2021

Πίνακες κατάταξης, απορριφθέντων και προσληφθέντων της με αριθ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής. Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ». Για περισσότερα,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 12/01/2022 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής των υποψήφιων της 2142-14/12/2021 (ΑΔΑ:6ΦΟ2ΟΛ02- 9ΡΤ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προσκαλούμε τον υποψήφιο/α δικηγόρο, συνολικά ένα (1) άτομο, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΟ 2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΆΘΛΗΣΗΣΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/1/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/1/2022

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »