ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ο Δήμος Ηλιούπολης Ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2 2018 ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ανακοίνωση, η οποία αφορά την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ( ΚΔΑΠ) 1) Πίνακας Προσληφθέντων. 2) Πίνακας Βαθμολόγησης και Κατάταξης ΠΕ Δασκάλων, ΠΕ Θεατρολόγων, ΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Προσκαλούμε τους υποψήφιους δικηγόρους συνολικά δύο(2)ατόμων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης απορριφθέντων και προσληφθέντων βοηθών νοσηλευτών της με υπ’ αριθ. ΣOX 1/2017 ανακοίνωσης  του Ν.Π.Δ.Δ. ”Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »