ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.999,97 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σ. Βενιζέλου 114, την Τρίτη 19  Απριλίου 2016 και ώρα από 11:00πμ έως 11:30πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία […]