ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών για το «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» με ΑΜ.:Γεωπ.3/2016, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας «Είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά € 29.950,50» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (Σ. Βενιζέλου 114) ενώπιον […]