ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ¨

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους των σχολείων Α.Μ.19/2016»   συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) με το σύστημα προσφοράς με «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 5 Ν.3669/08). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 10/05/2016 και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών). […]