ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης” προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 15ου Δ.Σ. που βρίσκεται στην Θράκης και Αλιμούντος, Ηλιούπολης. Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 απο τις 10:00 π.μ. εώς και 12:00 μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ”

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης» ΑΜ. ΠΛΗΡ.5/2017 του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.780,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης […]

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, Επικοινωνώ μαζί σας μετά τη λήξη της απεργίας για να σας ευχαριστήσω για την υπομονή και την ωριμότητα που δείξατε κατά τη διάρκειά της προστατεύοντας έτσι την πόλη μας και την υγεία των πολιτών μας. Η απεργία που έγινε με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης κατέδειξε ότι τα προβλήματα στην καθαριότητα δεν […]