ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Α.Μ.26/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδών μετά την εκρίζωση δένδρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» Α.Μ. 26/2021 συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 3/8/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.200,00 (χίλια διακόσια ευρώ ) με ισχύ 330 ημερών.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 10 (δέκα) μήνες.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12)μήνες.
Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Τα τεύχη διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr , το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι 02/08/2021, μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dh.texniki@gmail.com , με τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο, email.

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970087,αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Κελέσης, knikos@ilioupoli.gr .

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 297/21 A.O.E. (ΑΔΑ:9ΞΞΡΩΡΥ-ΔΟ4)

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x