ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡYΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ6_ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008, Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008 περί «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων».
  • Την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης με την ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και
  • την τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων με την ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16 ΦΕΚ2646 Β 25-8-2016.
  • ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού.

  • Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου ενόψει της έναρξης νέας σχολικής περιόδου.
  • Την μη εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και τις 12:00 μ.μ. και ημέρα 13/10/2021 στην αρχική πρόσκληση του διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  6ου Δ. Σ. που βρίσκεται στην  Μαρίνου Αντύπα 34, στην Ηλιούπολη.

Οι προσφορές θα κατατίθενται την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Νοεμβρίου 2021 από 10:00 π.μ. έως και 12:00 π.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Νοεμβρίου 2021,  στις 12:30 π.μκαι ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού το Γραφείο της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΔΑ:ΨΟΚΥΟΕΘΥ-ΧΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο site: www.ilioupoli.gr

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ  ΑΓΓΕΛΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x