ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια εξαρτημάτων για το αυτόματο πότισμα», σύμφωνα με την A.M.:ΓΕΩΠ 8/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, της  Δ/νσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ύψους «Δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών» #18.690,14€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Παρακαλούμε να μας […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚO ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχοντας ως άμεση προτεραιότητα του την στήριξη των συμπολιτών μας και την ενίσχυση και προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους καθημερινά, από την Τετάρτη 01/12/2021 έως την Τετάρτη 15/12/2021 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08/11/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρθ.67 τουΝ.4830/21, με θέματα:   Εξέταση […]