ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σύμφωνα με τo άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/08/11/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρθ.67 του Ν.4830/21 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, λόγω εκτάκτων αναγκών […]

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ 2.546.909 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η μεγαλύτερη – μετά από δεκαετίες – παρέμβαση στα σχολεία της πόλης μας, πρωτοφανούς ύψους προϋπολογισμού 2.546.909 € είναι πλέον το μεγάλο γεγονός για την πόλη μας, που οριστικοποιήθηκε πρόσφατα με την ένταξη του έργου «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ Δήμου Ηλιούπολης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του […]