ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:4/2021

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηλιούπολης», ενδιαφέρεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή των  φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του. Κατόπιν αυτού καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την Πρόσκληση και τη Μελέτη (Α.Μ. 4/2021)που επισυνάπτονται συνημμένα. Η κατάθεση των  προσφορών θα γίνεται στο γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

Σας προσκαλούμε στην 1η  τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για το έτος 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 3 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης  (χρήση της πλατφόρμας zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 και 40/31-03-2020 εγκυκλίους […]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ SITE ILIOUPOLINEWS

Με επιχειρήματα και στοιχεία ο Δήμαρχος αναλύει το σχέδιο και τα νέα μέτρα πρόληψης που πάρθηκαν έγκαιρα, την πορεία υλοποίησής τους, τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, τα λάθη και τις αστοχίες, αλλά και τα συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει άμεσα ο Δήμος για να βελτιωθεί ο υπάρχων σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας και για […]

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Αγαπητοί συμπολίτες, Ο Δήμος μας, άμεσα και κατά προτεραιότητα θα αποζημιώσει όλους τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη μας, μετά από σχετική αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: • Αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου. • […]