ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ο Δήμος Ηλιούπολης βρίσκεται σταθερά δίπλα στους συμπολίτες, διοργανώνει δράσεις με δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε συνεργασία με το «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» και τώρα με τον «Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» και σας προσκαλεί σε συμμετοχή στην κοινωνική αυτή πρωτοβουλία. Κάθε ενδιαφερόμενος με μυοσκελετικά προβλήματα ή οστεοπόρωση μπορεί να δηλώσει συμμετοχή έως 27 Ιουνίου 2022, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» “Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/7/2022”

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Συγκρότηση […]