70 Φωτογράφοι της ΕΦΕ, έκθεση φωτογραφίας

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων της, η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης παρουσιάζει στο εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου την έκθεση ‘’70 φωτογράφοι της ΕΦΕ’’ με έργα των 70 σύγχρονων μελών της. Στην έκθεση συμμετέχουν: ΑΖΑΔΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΑΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΤΖΕΝΗ-ΒΟΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΓΚΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΔΙΛΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΖΕΡΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ […]

Ξεκίνησε η τοποθέτηση καφέ κάδων

Σύμφωνα με την προετοιμασία και τον προγραμματισμό του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και μετά την τοποθέτηση ενός απλού και χρηστικού μηχανισμού κλειδώματος σε κάθε κάδο, ώστε να διασφαλίζεται ή απόθεση βιοαποβλήτων και μόνον, ξεκίνησε η τοποθέτηση των καφέ κάδων, καταρχάς στις λαϊκές της πόλης μας. Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι καφέ κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων, ανά τακτά διαστήματα […]

Ανάρτηση περίληψης, διακήρυξης και μελέτης, για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου» Α.Μ. 40/2022

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ», Α.Μ.: 40/2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική αξία της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ» #74.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ποσού […]