Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» ολοκληρώνεται η κτιριακή αναβάθμιση

Σύντομα ολοκληρώνεται η κτιριακή αναβάθμιση της Μονάδας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων «Η Αγία Ταβιθά», προϋπολογισμού 66.290 €. Ο εκσυγχρονισμός της μονάδας οδεύει τάχιστα προς ολοκλήρωση και πολύ σύντομα οι φιλοξενούμενοι ηλικιωμένοι θα διαβιούν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, που θα υπερκαλύπτει τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Η «Αγία Ταβιθά» είναι μια κλειστή μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, δυναμικότητας 14 κλινών μετά […]

Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Λήψη ή μη, απόφασης […]