Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας
Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Λήψη ή μη, απόφασης για την αποδοχή ενός αιτήματος για πρακτική άσκηση από Δημόσιο ΙΕΚ
2. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού
4. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Αυγούστου 2022
5. Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
6. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη, ανάδειξης αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών-τυροκομικών & ειδών
Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.»
(Α.Μ.ΠΡΟΜ.12/2022)
8. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για
την «Προμήθεια για αναζωογόνηση – αναβάθμσιη αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή
Αγ. Μαρίνας (ΥΕ2)» (Α.Μ.17/2021)
9. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια για αναζωογόνηση – αναβάθμσιη αστικού περιβάλλοντος
του Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Αγ. Μαρίνας (ΥΕ2)» (Α.Μ.17/2021)
10. Έγκριση 1
ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου
εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης – τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου» (Α.Μ.40/2022)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x