Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 29
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας
Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου λόγω συνταξιοδότησης
2. Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
4. Αποδέσμευση ή μη εγγυητικής επιστολής εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.
5. Αποδέσμευση ή μη εγγυητικής επιστολής εταιρείας NUI ARTS
6. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων,
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 1
«Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6 m3».
7. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων,
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 2
«Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 10 m3».
8. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων,
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 3
«Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3».

9. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων,
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 4
«Πλυντήριο κάδωναπορριμμάτων χωρητικότητας νερού 4.000 λίτρων».
10. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων,
για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων υλικών και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» – Τμήμα 5
«Ελκυστήρας (τράκτορας) τύπου6X4» και Τμήμα 6 « Ημιρυμουλκουμενο,απορριμματοκιβώτιο
με αυτόματο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων άνω φόρτωσης χωρητικότητας 55 m3».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμους
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x