ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ.: 32/2022 – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» Α.Μ.:32/2022 με ΑΔΑΜ 22PROC011405913, λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες-Υπηρεσίες (υπ’ αριθ. 38837 ΕΞ 2022/29-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σας ενημερώνουμε ότι τροποποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης.
Νέα καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 25/10/2022 στις 13:00.
Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 26/10/2022 στις 11:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. οικ. 24645/13-09-2022 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ.: 22PROC011261112.

Ο Δήμαρχος

 Γεώργιος Χατζηδάκης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x