Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 26 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή εξόδων δικαστικών επιμελητών
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανέλαιων)
 3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση της πλατείας Εθνικής Αντίστασηςγια την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2022-2023
 4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση της πλατείας Φλέμινγκ για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2022-2023
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση της πλατεία Ανεξαρτησίας για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2022-2023
 6. Εκκίνηση διαδικασιών Εγκριση πρακτικών Επιτροπής Διευρέυνησης Τιμών για τεκμηρίωση προϋπολογισμού  προκειμένου ο Δήμος να υποβάλει αίτημα  χρηματοδότησης  για τις «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης και Προώθησης της Χωριστής Συλλογής Οργανικών Αστικών Αποβλήτων με το Σύστημα “Pay As You Throw – Gain As You Sort” του Δήμου Ηλιούπολης»
 7. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τις «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης και Προώθησης της Χωριστής Συλλογής Οργανικών Αστικών Αποβλήτων με το Σύστημα “Pay As You Throw – Gain As You Sort” του Δήμου Ηλιούπολης»
 8. Έγκριση μελέτης, προσφυγή κατά παρέκκλιση στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης και καθορισμός της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.17/2022)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.17/2022)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

 1. Αντιδημάρχους
 2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
 4. Δικηγόρους του Δήμου
 5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x