Έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί
στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία λόγω λήξης
προθεσμίας παρατάσεων υφισταμένων συμβάσεων, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέμα:

Έγκριση ή μη, της επέκτασης – επιμήκυνσης της διάρκειας απασχόλησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών, πενήντα πέντε (55) επιχορηγούμενων εργαζομένων, σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση
Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x