Πρόσκληση συνεδρίασης της Oικονομικής Eπιτροπής στις 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2023
2. Προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 – υποβολή αυτού στη βάση οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ
3. Εξέταση αιτημάτων Δημοτικής Αστυνομίας
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ) για την δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
5. Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τον υπόλογο της παγίας προκαταβολής κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2022 έως 01/12/2022 για την αναπλήρωση της
6. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου διαχείρισης ποσού εντάλματος προπληρωμής
7. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφου
8. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Παράταση μισθωσης ακινήτου επί της οδού Ηρ. Κωνσταντοπούλου 52 για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηλιούπολης
10. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων». Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 24/2022
11. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων». Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 24/2022.
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμό των όρων της Διακήρυξης, για την προμήθεια «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων». Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 24/2022.
13. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.6/2022)
14. Έγκριση 3ου πρακτικού (ανάθεση σύμβασης) για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δημου Ηλιούπολης» (Α.Μ.18/2022)
15. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης & διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της « Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.11/2021)
16. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.8/2021)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x