Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. […]

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Τροποποίηση (2η) Τεχνικού Προγράμματος του […]

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 07 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Εξέταση αιτήματος για […]