Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Συζήτηση για την Πολεοδομία του Δήμου Ηλιούπολης

2. Τροποποίηση (2η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

3. Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΗΛ»

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023

6. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

7. Διαγραφές ή μη από βεβαιωτικούς καταλόγους

8. Διαγραφές παραστατικών

9. Λήψη απόφασης για έγκριση εκκίνησης διαδικασιών για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για τη διενέργεια Πασχαλινών εκδηλώσεων για το έτος 2023, με διενέργεια δημοπρασίας βάσει του Π.Δ.270/1981

10. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Κατασκευή νέων οστεοφυλάκιων στο Δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ.18/2015)

12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές κ.λπ.)» (Α.Μ.62/2018)

13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Ανακατασκευή & επισκευή πεζοδρομίων» (Α.Μ.12/2019)

14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων έτους 2016 στο Δημοτικό Κοιμητήριο» (Α.Μ.9/2016)

15. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε δρόμους ήπιας Κυκλοφορίας πέριξ σχολείων, πλατειών, παιδικών χαρών κ.λπ.» (Α.Μ.2/2018)

16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής «Φυτοτεχνικές Αναπλάσεις σε πάρκα και πλατείες κ.λπ.» (Α.Μ.46/2017)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

 Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ: 
1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου
2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Δικηγόροι
4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βιδάλης Παναγιώτης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


1. Από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 θα επαναλειτουργεί κανονικά η φοιτητική λεωφορειακή γραμμή μετά από αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής βλάβης που είχε εντοπιστεί μετά από έλεγχο. 

2. Επαναλειτουργεί η γραμμή 3 της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x