Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Τροποποίηση (2η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

2. Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

3. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού ενταλμάτων προπληρωμής

4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.1/2023)

5. Έγκριση Μελέτης, προσφυγή κατά παρέκκλιση στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/201 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ.1/2023)

6. Έγκριση των όρων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.1/2023)

7. Έγκριση προσφυγής, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.1/2023)

8. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας, για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.1/2023)

9. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Hλιούπολης – Τμήμα 5: Απορριμματοφόρο Ειδικού Α/Φ Τύπου ‘Πρέσα’, χωριτικότητας 14m3 (Α.Μ.21/2021)

10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Hλιούπολης – Τμήμα 6: Απορριμματοφόρο Α/Φ Τύπου ‘Πρέσα’, χωριτικότητας 12m3 με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (γάντζο) (Α.Μ.21/2021)

11. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Hλιούπολης – Τμήμα 7 και Τμήμα 8: Εξοπλισμός Συμπίεσης και Μεταφοράς (Α.Μ.21/2021)

12. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Hλιούπολης – Τμήμα 9: Μεταλλική Χοάνη Τροφοδοσίας (Α.Μ.21/2021)

13. Έγκριση 2ου Πρακτικού της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την Στέφανου Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» (Α.Μ.25/2022)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένης επισκευής του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x