Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

 

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πλατεία Εθνικής Αντίστασης για τις Πασχαλινές Εκδηλώσεις οικονομικού έτους 2023

2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

3. Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια για Αναζωογόνηση Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Αγίας Μαρίνας (ΥΕ2)» (Α.Μ.:17/2021).

4. Καθορισμός και έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ.:01/2023)

5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ.:01/2023).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:
1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, το λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, θα εκτελεί κανονικά τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x