Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τη δια περιφοράς διαδικασία, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Καταλήψεις κοινοχρήστων […]

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:   1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πλατεία Εθνικής Αντίστασης […]

Μαθητές «μεταμόρφωσαν» το σχολείο τους ζωγραφίζοντας τους τοίχους

Όταν η φαντασία συναντάει το μεράκι και η επιθυμία για ένα ομορφότερο αισθητικά περιβάλλον συναντάει την όρεξη για δημιουργία μέσα σε ένα Σχολείο, τότε το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και η διαδικασία της μάθησης γίνεται απολαυστική. Αυτό τουλάχιστον πέτυχαν οι μαθητές του 8ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης. Μικροί μαθητές, γονείς και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας […]