Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 04 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.,

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με την δια περιφοράς διαδικασία, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέμα:  Μετάθεση της ημερομηνίας και […]