Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.,

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με την δια περιφοράς διαδικασία, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέμα:

 Μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, του με συστημικό αριθμό 186932 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ.:1/2023), λόγω διακοπής και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

(Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλουν τις ψήφους τους και εφόσον επιθυμούν σύντομη ερμηνεία της ψήφου, την Παρασκευή 31-3-2023 και ώρα από 12:00 μ.μ. μέχρι 13:00 μ.μ.,στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.souras@ilioupoli.gr. Στην περίπτωση μη απάντησης, τα μέλη θεωρούνται απόντα.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Από τη Δευτέρα 11/9/2023 ξεκινούν τα δρομολόγια της γραμμής 1 της Δημοτικής Συγκοινωνίας, μετά από τη θερινή διακοπή τους.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x