Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Συζήτηση για τη Δημόσια Περιουσία (ενδεικτικά Πλατεία 25ης Μαρτίου)

2. Συζήτηση για την Πολεοδομία του Δήμου Ηλιούπολης

3. Τροποποίηση (3η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

4. Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

5. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

6. Διαγραφή ή μη από βεβαιωτικό κατάλογο

7. Απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022

8. Απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονομικών ετών 2020

9. Απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονομικών ετών 2021

10. Απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονομικών ετών 2022

11. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» και πινάκων στοχοθεσίας για το οικ. έτος 2023

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023

14. Μεταφορά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και των εργαζόμενων ΙΔΟΧ σε αυτό από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» στο Δήμο Ηλιούπολης

15. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» ( Α.Μ.1/2023)

16. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2022» με (Α.Μ. Λ1/2023).

17. Κάθετη και οριζόντια σήμανση πέριξ του 19ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης και μονοδρόμηση της οδού Αριστάρχου

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Καθαρισμού Φρεατίων” (Α.Μ.: 25/2019)

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Α.Π.Ε)- Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Δήμου Έτους 2019» (ΑΜ 09/2019)

20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.22/2021) κατά τα άρθρα 132,154,155 & 155 του Ν. 4412/16

21. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

22. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ.

23. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες»

24. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 του Σωματείου «Άγιοι Ανάργυροι Ηλιουπόλεως Αττικής»

25. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος

26. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

 Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:

1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου
2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Δικηγόροι
4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βιδάλης Παναγιώτης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x