Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφου

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 63/2023 Α.Ο.Ε. – (ΑΔΑ:6Ξ23ΩΡΥ-Ρ2Φ)

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 64/2023 Α.Ο.Ε. – (ΑΔΑ:90ΛΟΩΡΥ-8ΙΟ)

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 65/2023 Α.Ο.Ε. – (ΑΔΑ:6Ψ2ΕΩΡΥ-ΚΛΕ)

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 66/2023 Α.Ο.Ε. – (ΑΔΑ:9Δ7ΑΩΡΥ-9ΔΙ)

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 67/2023 Α.Ο.Ε. – (ΑΔΑ:60Γ0ΩΡΥ-2ΑΠ)

7. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξειδίκευση πίστωσης, για αποζημίωση μετά από πτώση δέντρου (Κ.Ε.)

8. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξειδίκευση πίστωσης, για αποζημίωση μετά από πτώση δέντρου (Β.Α.)

9. Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής

10. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

11. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση θεματικής εκδήλωσης με τίτλο «Ζωγραφική για όλους» (Α.Μ.7/2023)

12. Σύγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.36/22)

13. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.36/2022) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιδίους πόρους του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x