Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου Α.Μ. 2/2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου», σύμφωνα με την ΑΜ: 2/2023 Μελέτη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 25.011,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 16-6-2023 και έως […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για «Προμήθεια Μηχανογραφικού χαρτιού Α.Μ. 3/2023»

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού», σύμφωνα με την ΑΜ: 3/2023 Μελέτη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 29.698,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και έως ώρα […]

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με […]

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023” ΑΜ 5/2023

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023» Α.Μ. 5/2023, CPV: 45000000-7, συνολικού προϋπολογισμού 275.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου Α.Μ. 2/2023

Σας γνωρίζουμε ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τις «Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου», σύμφωνα με την ΑΜ.: 2/2023 Μελέτη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 20.206,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 16/06/2023 και έως […]

Στις 11/06 θα διεξαχθούν τα Σχολικά Πρωταθλήματα Σκακιού | Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα Σχολικά Πρωταθλήματα Σκακιού που διοργανώνει ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Όμιλο της πόλης θα διεξαχθούν την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Χαλκοκονδύλη 16). Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα 5 γύρων από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Θα αγωνιστούν παιδιά σε ατομικούς αγώνες (ομαδική […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με την δια περιφοράς διαδικασία λόγω τήρησης προθεσμιών με θέματα: 1. […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”, που θα πραγματοποιηθεί στις 31/5/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”, που θα πραγματοποιηθεί  στις 31/5/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα «Κώστας Κονδύλης» του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου 114) με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Κατακύρωση αποτελέσματος απ΄ευθείας ανάθεσης του κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης, σύμφωνα […]