Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια αφυγραντήρων για το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης» Α.Μ.: 12/2023 μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 3.323,20€ συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για “Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης”.

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προϋπολογισμού ύψους 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική μελέτη 1/2023. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη 28/06/2023 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού Α.Μ. 3/2023»

Σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη συμφωνητικού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού». Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική μελέτη 3/2023. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας στο e-mail : sede@ilioupoli.gr έως την Τετάρτη 28/06/2023 και έως ώρα 14:00 μ.μ ή να την προσκομίσετε στο Γραφείο […]