Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 68/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

2. Ορισμός υπολόγου και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής

3. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού εντάλματος προπληρωμής

4. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη Κ. Στεφανή

5. Αποδοχή ή μη της από 8-9-2022 αγωγής της “ΣΟΛ A.E.”

6. Εξωδικαστικός συμβιβασμός από πτώση δέντρου επί της οδού Πατρ. Αλεξανδρείας Πέτρου αρ. 4

7. Εξωδικαστικός συμβιβασμός από πτώση δέντρου επί των οδών Πεντάρη Παύλου αρ.6 και Καραϊσκάκη

8. Εξωδικαστικός συμβιβασμός από πτώση δέντρου επί των οδών Κοτζιά και Τροίας

9. Εξωδικαστικός συμβιβασμός από λακκούβα επί της οδού Μανιακίου

10. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

11. Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α. 00.6451 για τις «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»

12. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης την «Διοργάνωση διήμερου Μουσικού Φεστιβάλ νέων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019

13. Αποδοχή προσφοράς ΟΤΕ για επισκευή τροφοδοτικού στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Δημαρχείου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου

4. Δικηγόρους του Δήμου

5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένης επισκευής του λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια της φοιτητικής γραμμής με προορισμό Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x