Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 18/ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 18/2023, του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού […]

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΦΙΛΗ / ΦΙΛΕ ΑΙΜΟΔΟΤΗ O Δήμος Ηλιούπολης συνεχίζοντας με συνέπεια το κοινωνικό του έργο, διοργανώνει την 71η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας. Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) Σοφ. Βενιζέλου 112 την Κυριακή  3/12/2023 […]