Δήμος Ηλιούπολης

Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας

Ο Δήμος Ηλιούπολης μεριμνά διαχρονικά για την προώθηση της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης των κατοίκων του διαθέτοντας στο πάγιο δυναμικό του εξειδικευμένους ψυχολόγους και επιδιώκοντας συνεργασίες σε συνάρτηση με τις εποχιακές ανάγκες. Αποστολή μας, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στην ψυχική υγεία και ειδικότερα, στην ψυχοσωματική ενότητα, με έμφαση στις σημαντικές περιόδους της ανάπτυξης, τους νέους και τους ανέργους. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στους κατοίκους της Ηλιούπολης και σε όλους όσους εργάζονται με παιδιά (0-18 ετών) εντός των ορίων του Δήμου.

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά του Τομέα Ψυχολογικών Υπηρεσιών:

Υπηρεσίες

 • Ψυχολογική συμβουλευτική
 • Βραχεία ψυχολογική θεραπεία
 • Ακρόαση και παραπομπή
 • Σχολική Διαλεκτική συμβουλευτική
 • Ψυχοδυναμικές και ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες
 • Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών
 • Ομιλίες και εισηγήσεις

Αιτήματα

 • Συμβουλευτική γονέων
 • Υποστήριξη στην εφηβεία
 • Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Αυτοεκτίμηση
 • Επικοινωνία, έκφραση, διεκδικητικότητα
 • Άγχος
 • Καταθλιπτική συμπτωματολογία
 • Φοβίες/κρίσεις πανικού
 • Ψυχοσωματικά

Αρχές λειτουργίας

 • Ακεραιότητα, απλότητα, συνέπεια
 • Συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη
 • Ανατροφοδότηση
 • Συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα
 

Νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979):

«Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του… εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας… Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.»

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Δημαρχείο Ηλιούπολης, Ισόγειο,
Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαπα

Ωράριο Υποδοχής

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης

Τηλέφωνo
+30 210-9970 048, 046, 047

Έγγραφα - Αιτήσεις

Προσωπικό

 • Μάρκος Ρήγος, διδάκτωρ ψυχολογίας
 • Μαρία Πιλάτη, κλινική ψυχολόγος

Εξειδικευμένοι Φορείς