«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η ΙΕ’ Αρχιερατική Περιφέρεια Ηλιούπολης Αθηνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ιεροί Ναοί Ηλιούπολης) σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης τιμώντας τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του ’21, οργανώνουν στις 7 Νοεμβρίου εκδήλωση με θέμα: «Η Εκκλησία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας». Ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και εκδότης, ενώ συμμετέχουν οι […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΙΣ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 05 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114),σύμφωνα με τo άρθρο75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25/10/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρθ.67 τουΝ.4830/21, με θέματα:   Εξέταση […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ, ΚΛΠ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης, κλπ, εποχιακών και φυτών εσωτερικού χώρου», σύμφωνα με την A.M.: 31/2021 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου, της  Δ/νσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ύψους «είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και […]