Πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Προσκαλούνται τα μέλη του ΔΣ σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης» του Δημαρχιακού Μεγάρου, (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» κατόπιν παραιτήσεων και ανάληψη θέσης.
2. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» προς Τράπεζες, Δ.Ο.Υ., Δικαστικές Αρχές και λοιπούς Δημόσιους Φορείς, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα.
3. Δημιουργία e-banking, και ορισμός του Προέδρου ως ειδικού εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής έναντι της τράπεζας EUROBANK.
4. Δημιουργία e-banking, και ορισμός του Προέδρου ως ειδικού εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής έναντι της τράπεζας ALPHA BANK.
5. Δημιουργία e-banking, και ορισμός του Προέδρου ως ειδικού εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής έναντι της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
6. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών στα διοικητικά
συμβούλια του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»
7. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της παραχώρησης των σχολικών χώρων για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.
Κοινοποίηση για να λάβει γνώση και να παραστεί :

1. κο Δήμαρχο
2. κο Αντιδήμαρχο Παιδείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x