Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1914-1918 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΛΗΞΗΣ ΑΥΤΟΥ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1918

Τον Αύγουστο του 1914 οι Ευρωπαϊκές χώρες αρχικά και στη συνέχεια πολλά κράτη από όλο τον κόσμο ενεπλάκησαν στη μεγαλύτερη ως τότε πολεμική σύγκρουση. Στις αρχές του 20ου αιώνα είχαν δημιουργηθεί στην Ευρώπη δύο μεγάλες συμμαχίες. Η τριπλή συμμαχία η γνωστή ως Αντάντ στην οποία συμμετείχαν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία και η […]

ΕΓΚΑΙΝΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΕΧΝΗΣ ΛΑΝΑΣΣΑ «ΦΩΦΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ»

Αγίας Μαρίνας 32 & Κασσάνδρας 1, Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως Αθηνών, τηλ.2112150745 Μουσικοποιητική εκδήλωση Χάρης Παπασάββας, Χλόη Αμάραντου, Όλγα Μουργελά, Γιώργος Πολύζος, Νίκη Ατζεμόγλου, Werner Hermann, Adriana Santana, Παναγιώτα Μπλέτα, Στάθης Λιώτης, Στέλλα Πνάκα, Ελένη Ζαχαριάδου, Χριστίνα Σ. Λαζαρίδου. Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, ώρα 5μ.μ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ, ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Κ.Λ.Π»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ, οριοδεικτών πινακίδων ονοματοθεσίας κ.λ.π», σύμφωνα με την ΑΜ.: 48/2021 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 14.495,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως παρουσιάζεται […]

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Φλέμινγκ για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 430/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΣΗΛΩΡΥ-Ζ1Ν). Η […]

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Ανεξαρτησίας για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 428/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΖΖΖΩΡΥ-ΛΦΔ). Η […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. Η  δημοπρασία  διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του Ν. 3852/2010, άρθρο 72 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 199 […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση οριοθετημένου χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για την εγκατάσταση  & λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εκδηλώσεων,   κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των παρακάτω όρων και υποχρεώσεων  της 429/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΖΛ0ΩΡΥ-0ΛΑ). […]